0938 515 676

  • bảo vệ khu dân cư
  • công ty bảo vệ uy tín
  • bảo vệ chuyên nghiệp
  • bảo vệ long hải

Cơ cấu tổ chức

Ông Nguyễn Văn Hải (Sáu Hải)

Chủ tịch HĐQT

 

 

 

 

 

Ông Kiều Tiến Toàn
Tổng Giám đốc
Cử nhân Luật
 

Ông Hiroshi Ishikawa
Phó Tổng Giám đốc, phụ trách đối ngoại
Tốt nghiệp đại học Tokyo

Ông Lê Ngọc Phong
Giám đốc An ninh – Nghiệp vụ
Tốt nghiệp trung cấp cảnh sát

 

Các tin khác