0938 515 676

  • bảo vệ khu dân cư
  • công ty bảo vệ uy tín
  • bảo vệ chuyên nghiệp
  • bảo vệ long hải

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ

Mục đích: Nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất và nghiệp vụ chuyên sâu cho NVBV của Công ty.

Kế hoạch tập huấn: Hàng năm, Phó tổng giám đốc phụ trách Nghiệp vụ bảo vệ lập kế hoạch tập huấn, trình Tổng Giám đốc, HĐQT phê duyệt.

Đánh giá kết quả tập huấn:

  • Đạt yêu cầu: Đủ điều kiện để tiếp tục công tác.
  • Không đạt yêu cầu: Xem xét để chuyển công tác khác hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động.
Các tin khác